NiTravel - Leto 2018 Grčka, Bugarska, Turska - NiTravel - Leto 2018 Grčka, Bugarska, Turska

Niška Banja

 

Niška banja se nalazi u jugo-istočnom delu Srbije, na 12 km istočno od grada Niša. Banja leži na južnom delu Niške kotline, pod šumovitim Koritnikom (808 m), koji je poslednji zapadni ogronak Suve planine. Sa severa je okružena sa masivom Svrljiških planina i Svrljiškom klisurom, a sa istočne i zapadne strane je slobodna i upravo zahvaljujući tome banja je preko celog dana izložena Suncu.

Leži na širokoj krečnjačkoj terasi od 250 metara. Sa južne strane je potpuno zatvorena Koritnikom. Ova terasa predstavlja i prirodni vidikovac ka Niškoj kotlini. Nanosi krečnjaka su deblji od 20 metara.

Klima u Niškoj banji je uslovljena geografskim položajem i u direktnoj vezi je sa njenim temperaturnim potrebama.

Sam položaj banje, koja je smeštena u prekrasnom pošumljenom predelu nad Nišavskom kotlinom, opkoljena sa severa i sa juga, doprinosi da ona bude prirodno zaštićena od hladnih vetrova, ali i od toplih južnih vetrova.

Niška banja ima umereno kontinentalnu klimu sa dnevnom temperaturom u najtoplijim danima do 30 °C , a tokom večernjih časova oko 20°C. Srednja godišnja temperatura iznosi 11.6°C

Niška banja spada u jedno od najradioaktivnijih prirodnih lečilišta. Postoje tri izvora vode i to su: “Glavno vrelo”, “Suva banja”, “Školska česma”.

U Niškoj banji uspešno se leče bolesti kardiovaskularnog sistema, metabolizma, reumatske tegobe, bolesti respiratornih organa, ginekoloških obolenja, razni vidovi postoperativnih tokova, kao i psihičko stanje gostiju. Međutim ne treba samo spominjati lečenje obolelih i rekovalescenata, već treba pomenuti i uspešnu rekreacionu ulogu banje .

Niška banja razvija tri vida turizma. Kao najzastupljeniji je zdravstveni turizam. To je uslovljeno samom termalno-mineralnom vodom i zato je banja i okrenuta najviše toj vrsti turizma, ali i ne zapostavlja druge vidove. Drugi je izletnički ili rekreativni turizam, koji je iniciran bliskošću grada Niša i same potrebe stanovnika da provedu vreme u prirodi. Zabeležen je i porast vikend turista odnosno onih koji putuju ka istoku ili zapadu, i nalaze vremena da se odmore u Niškoj banji. Sve prisutniji je kongresni turizam, u želji za novim saznanjima veliki broj stručnjka sve češće organizuje kongrese i seminare.

Osim hotelskog i stacionarnog smeštaja, Niška banja u ponudi ima i privatni smeštaj prve i druge kategorije. Možemo vam organizovati boravak u ovom lečilištu bilo kada u toku godine.

Turistička agencija “NITRAVEL” Niška banja nalazi se u samom srcu ovog lečilišta:

Ul. Trg Republike 14
telefon: 018/4548-086

Preporučuje se za...

Bolesti lokomotornog aparata, kardiovaskularne bolesti, stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, rehabilitacija bolesnika posle ugrađivanja endoproteze kuka i kolena, postraumatska stanja, stanja posle oštecenja centralnog i perifernog motornog neurona, zapaljenski i funkcionalni sterilitet.

Prirodni lekoviti faktori...

Niška banja je prirodno lečilište, poznato još iz doba Rimskog carstva. Lekovitost i specifičnost joj daju radonske termomineralne vode i prirodan mineralni peloid.

Načini lečenja...

Lečenje se obavlja na Institutu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i kardiovaskularnih bolesti "Niška Banja", koji predstavlja savremenu zdravstveno-naučnu israživačku ustanovu iz oblasti reumatologije i kardiologije, specijalizovane rehabolitacije, fizikalne medicine ortopedije. Nastavna je baza Medicinskog fakulteta u Nišu.

Institut poseduje savremenu opremu za neinvazivnu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i kardiovaskularnih bolesti, kao i savremenu opremu za operativno lečenje u domenu ortopedske hirurgije.

Kulturno-istorijski spomenici u okolini...

Organizuju se posete do grada Niša koji ima veliki broj spomenika iz turskog perioda (Cele-kula), kao i poznati rimski grad Mediana.