Nitravel logo

Pon – Sub 08:00 – 20:00 +381 (18) 511-002 +381 (60) 7-511-005 +381 (60) 7-511-004
Pratite nas
GO UP

Nea Moudania za Vaskrs

separator
Price  Termin: 30.04/06.05.2024.
Scroll down

Nea Moudania za Vaskrs

per person

DOČEKAJTE NAJRADOSNIJI PRAZNIK NA MORU

 Termin: 30.04/06.05.2024.
  1
  1. DAN

  Individualni polazak sopstvenim prevozom. Dolazak na destinaciju i smeštaj u odabrani objekat. Noćenje.

  2
  2/5. dan

  Boravak u Nea Moudaniji. Noćenje.

  3
  6. dan

  Napuštanje smeštajnih jedinica do 10h. Kraj programa.

   Termin: 30.04/06.05.2024.

  *Ponuda važi samo za sopstveni prevoz

  SMEŠTAJ

  Vila Diamond Seaside View

  Vila TulgaridisVila Katrin Luxury

  Studio 2+2

  -

  -

  359€

  Dupleks 4+2

  399€

  -

   

  Dupleks 1/4

  439€

  -

   

  Studio 1/3

  339€

  -

   

  Apartman 1/4

  -

  349€

   

  Dupleks 1/5

  -

  469€

   

  Dupleks 1/7

  -

  469€

   

  Cene u tabeli date su po smeštajnoj jedinici i za 6 noćenja.
  Aranžman obuhvata:
  • Smeštaj na bazi 6 noćenja;
  • Agencijske troškove.
  Aranžman ne obuhvata:
  • Troškove putnog zdravstvenog osiguranja po cenovniku SAVA osiguranja;
  • Individualne troškove;
  • Gradska taksa;
  Način plaćanja:
  • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
  • Platnim karticama na rate (Dina, Master, Maestro, American Expres);
  • Ovaj aranžman plativ je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu evra NBS na dan uplate.

   

  Ovaj program rađen je na bazi minimum 40 plativih putnika

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja t.a. Nitravel Niš

  Organizator putovanja NITRAVEL d.o.o. Niš; Licenca 101/2021, kat A; MB 17468898

  Obrenovićeva 46, TPC Kalča, lok.D73, Niš

  Red Br u Registru programa: 41/23

  Tel.018/511-002, 060/7511-002, 060/7511-005

   

  U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

  Broj bankarske garancije 700761-021595/MV Izmena br. 3 od 18.09.2023. ProCredit Banka a.d. Beograd; Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 001/2023 od 02.02.2023. zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14.

  Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

  (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)