OBAVEŠTENJE O PROMENI MESTA POLASKA IZ BEOGRADA I NIŠA


TURISTIČKA TAKSA


OSTALE INFORMACIJE O ARANŽMANU


USLOVI PLAĆANJA


LEGENDA – POJAŠNJENJE OZNAKA U TABELAMA


INFORMACIJE O AUTOBUSKOM PREVOZU


SERVISNE INFORMACIJE


CENOVNIK: OVDE MOŽETE PREUZETI CENOVNIK U PDF-u


PRAVILNIK O NAČINU PRIJEMA REKLAMACIJA usaglašen sa Zakonom o zaštiti potrošača RS