Nitravel logo

Pon – Sub 08:00 – 20:00 +381 (18) 511-002 +381 (60) 7-511-005 +381 (60) 7-511-004
Pratite nas
GO UP

COVID-19 SAFE ARANŽMANI

COVID-19 safe aranžmani

Svi paket aranžmani koje Organizator obeleži kao COVID-19 safe programe, podležu Opštim uslovima putovanja i to izuzetno članu 12. (Otkaz ugovora od strane putnika):

Ukoliko najkasnije do 24h pre početka aranžmana putnik otkaže putovanje usled inficiranja virusom SARS-CoV-2, a prema navedenom članu 12. OUP: “Iznenadna bolest putnika, bračnog druga, deteta, brata ili sestre putnika, usvojenika ili usvojioca…” Agencija se obavezuje da putniku vrati uplaćen iznos u celosti.

Šta to znači?
  • Kod aranžmana koji su obeleženi kao COVID-19 safe aranžmani, u slučaju da se putnik ili neko blizak iz porodice (iznad navedeno) razboli najkasnije 24h pre početka aranžmana agencija se obavezuje da putniku vrati uplaćen novac u celosti najkasnije 14 dana od dana otkaza aranžmana.
Koje su obaveze putnika?
  • Potrebno je da putnik agenciju obavesti odmah nakon saznanja o inficiranju i stornira aranžman. Najkasnije 10 dana od dana obaveštavanja, potrebno je da putnik agenciji dostavi dokument kojim dokazuje infekciju (pozitivan PCR test);
  • U slučaju da je neko od bliskih srodnika (roditelj, dete, bračni drug, sestra/brat) inficiran/a, potrebno je da putnik dostavi i odgovarajuć dokument kao dokaz o srodstvu (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih).
Koje su obaveze agencije?
  • Agencija se obavezuje da putniku vrati uplaćen novac u celosti najkasnije 14 dana od datuma otkaza.

VAŽNA DOKUMENTACIJA